Suradnja sa iznajmljivačima

 - SURADNJA NA UPIT

 - ONLINE BOOKING

 

OPĆI UVJETI POSLOVANJA S IZNAJMLJIVAČIMA SMJEŠTAJNIH JEDINICA

 

Članak 1.

Iznajmljivač se obvezuje Agenciji pružiti sve potrebne podatke o smještajnim jedinicama i dodatnim uslugama koje nudi, a koje su predmet suradnje, kao što su podaci o lokaciji, adresi, kapacitetu, kategoriji, opremljenosti, podacima o udaljenostima itd. Iznajmljivač je odgovoran za vjerodostojnost svih podataka i fotografija smještajnih jedinica u njegovom vlasništvu, koje Agencija koristi u promidžbene svrhe putem Interneta i drugih medija. Iznajmljivač se također obvezuje da će o svakoj promjeni koja se tiče smještajnih jedinica, promjena u kategorizaciji, ulasku ili izlasku u sustav PDV-a i osobnih podataka Iznajmljivača odmah obavijestiti Agenciju izravnim javljanjem na e-poštu, faks, ili telefon. Iznajmljivač jamči da je IBAN kojeg je dostavio Agenciji, da mu na njega vrši plaćanja, zaista njegov i da je ispravan. Ako Iznajmljivač uskrati ili Agenciji pruži netočne osobne podatke, podatke o objektu i uslugama koje nudi, odgovara za sve pokrenute odštetne zahtjeve gosta, nanesenu štetu Agenciji kao i eventualne sankcije koje bi Agencija mogla snositi od strane nadležnih državnih tijela.

Članak 2.

Agencija se obvezuje da će podatke o smještajnim jedinicama uključiti u svoju bazu podataka isključivo u svrhu prezentacije i prodaje smještajnih jedinica putem Interneta i drugih medija. Agencija zadržava pravo bez prethodne najave privremeno isključiti iz ponude smještajne jedinice u vlasništvu Iznajmljivača na njenim Internet stranicama što ne mora rezultirati trajnim prekidom suradnje.

Članak 3.

Pružanje usluge smještaja kod svih smještajnih jedinica Iznajmljivača uključuje – potrošak struje, vode, plina, potrošnog materijala za čišćenje, toaletnog papira, sapuna, korištenje ručnika i završno čišćenje. Iznajmljivač se obvezuje prilikom rezervacije smještajne jedinice sa prostorijom za pripremu hrane osigurati pribor, posuđe i ostalu kuhinjsku opremu, za onoliko osoba koliko je predviđeno važećim rješenjem o kategorizaciji smještaja. Iznajmljivač je dužan omogućiti izmjenu posteljine u apartmanu, kući ili sobi najmanje jednom tjedno, ručnika dva puta tjedno, te prilikom svake izmjene gostiju. Ukoliko se Iznajmljivač nije drugačije dogovorio s Agencijom dolazak gostiju u smještaj je određen iza 14:00 h na prvi dan boravka, dok je odlazak najkasnije do 10:00 h na zadnji dan boravka. Iznajmljivač je dužan rezervirani smještaj čuvati za goste Agencije minimalno 24 sata od najavljenog dana dolaska, ako nije drugačije dogovoreno s gostom ili Agencijom.

Članak 4.

Za eventualnu štetu nastalu korištenjem smještajne jedinice i njene opreme na način na koji to nije namijenjeno i predviđeno odgovara gost koji je tu štetu prouzročio. Šteta se utvrđuje u dobroj namjeri u prisutnosti gosta te je isti dužan podmiriti štetu. Ako gost ne pristaje podmiriti štetu, Iznajmljivač je dužan odmah kontaktirati Agenciju koja će nastojati uvjeriti gosta da surađuje. Ako gost i dalje odbija dogovor, Iznajmljivaču se preporučuje da se obrati policiji i drugim nadležnima tijelima. Agencija odobrava Iznajmljivaču uzimanje depozita od gosta za slučajeve štete, čiji iznos mora biti definiran unaprijed. Ako gost nije prouzročio štetu za vrijeme svog boravka, Iznajmljivač mu je dužan vratiti puni iznos depozita. Ukoliko je gost ozlijeđen korištenjem neispravnih uređaja ili opreme u smještaju, za eventualne odštetne zahtjeve gosta odgovara Iznajmljivač.

Članak 5.

Agencija će na rezervacijskoj uputnici gosta to jest „voucheru“ navesti broj gostiju i usluge koje su oni platili i Iznajmljivač JE obvezan pružiti im sve navedene usluge. Iznajmljivač NIJE dužan primiti više gostiju nego što je naznačeno na voucheru, međutim može neposredno dogovoriti s gostima nadoknadu za višak osoba u grupi te o tome odmah obavijestiti Agenciju. Iznimno, Iznajmljivač NIJE dužan pružiti uslugu gostu u slučaju dokazivih ili očitih izuzetnih okolnosti (nagla bolest, smrtni slučaj, rat, nemiri, štrajkovi, terorističke akcije, elementarne nepogode, intervencije nadležnih vlasti i sl.) o čemu je obvezan odmah obavijestiti Agenciju. Agencija prodaje smještajne kapacitete od iznajmljivača isključivo prethodnu provjeru raspoloživosti te iste Iznajmljivaču potvrđuje telefonom, mailom i sms-om. Agencija će s Iznajmljivačem dogovoriti opciju u trajanju od 24 do 48 sati. Agencija neće dodatno kontaktirati Iznajmljivača prilikom isteka dogovorenog vremenskog roka opcije ako ne dođe do potvrde rezervacije. Ukoliko prilikom potvrde rezervacije agencije dođe do preklapanja rezervacije Agencije i rezervacije Iznajmljivača, zbog nepoštivanja dogovorenog načina rada od strane Iznajmljivača, rezervacija Agencije ima prednost. U protivnom Agencija ima pravo naplatiti odštetu od Iznajmljivača u iznosu od 15% ukupne vrijednosti stornirane rezervacije ili minimalno 200,00 HRK za rezervacije ukupne prodajne vrijednosti manje od 180 EUR. Također Agencija zadržava pravo raskida ugovora ako procijeni da je broj odbijenih rezervacija za nju neprihvatljiv.

U slučaju da Iznajmljivač naknadno stornira već potvrđenu rezervaciju, a razlozi za to su drugačiji od onih navedenih u članku 5 Općih uvjeta poslovanja, sve troškove oko nalaženja zamjenskog smještaja za goste Agencije snosi sam Iznajmljivač. U tom slučaju Iznajmljivač je dužan odmah u dogovoru s Agencijom ponuditi zamjenski smještaj i sve popratne usluge gostima

Agencije s obvezno istim ili boljim karakteristikama, te iste ili bolje kategorije u istoj destinaciji u kojoj se nalazi smještaj Iznajmljivača. Ako Iznajmljivač nije u mogućnosti ponuditi takav smještaj, dužan je Agenciji izvršiti povrat svih uplaćenih sredstava za neostvarenu rezervaciju, a Agencija će gostu pronaći smještaj iz vlastite ponude. Iznajmljivač je u ovom slučaju obvezan nadoknaditi moguću razliku u cijeni vlastitog i zamjenskog smještaja, moguća naknadna potraživanja od strane gosta, kao i odštetu Agenciji u fiksnom iznosu od 1.500,00 HRK za što će primiti račun. Odšteta pokriva izgubljeni prihod Agencije za neostvarenu rezervaciju, troškove marketinga, produkcije, kao i nanesenu štetu ugledu Agencije. Ukoliko Iznajmljivač ima rezervacije koje mu Agencija još nije platila, Agencija zadržava pravo da naplati storno troškove iz te neplaćene rezervacije, u protivnom Iznajmljivač je dužan storno troškove platiti u roku od 30 dana od primitka računa.

Članak 6.

Ukoliko do otkaza rezervacije Agencije dođe uslijed izuzetnih okolnosti koje su uzrokovane smrtnim slučajem, nezgodom ili bolesti koja iziskuje bolničko liječenje gosta ili okolnosti koje su uzrokovane “višom silom” (rat, elementarne nepogode, terorističke akcije, i dr.) Iznajmljivač ima obvezu povrata svih uplaćenih sredstava za otkazanu rezervaciju te storno uvjeti pod člankom 10. Općih uvjeta postaju nevažeći.

Članak 7.

Pri rezerviranju smještaja gost je u mogućnosti izabrati jedan od sljedećih ponuđenih načina plaćanja

A. cjelokupnu uplatu za rezervaciju gost će izvršiti preko Agencije. Ukoliko je gost odabrao ovaj način plaćanja Agencija se obvezuje Iznajmljivaču uplatiti cjelokupni iznos rezervacije do 7 dana po početku korištenja usluge.

B. gost uplaćuje za rezervaciju određeni iznos od ukupne vrijednosti rezervacije, od koje Agencija zadržava svoju proviziju. Iznajmljivač svoju vrijednost rezervacije naplaćuje izravno od gosta prvi dan korištenja smještaja u gotovini. Agencija u ime Iznajmljivača za pružene usluge, zadnji dan konzumacije izdaje račun za gosta.

Posebno napominjemo da Agencija nije odgovorna u slučaju da Iznajmljivač ne naplati svoj dio iznosa rezervacije te taj iznos Iznajmljivač nema pravo naknadno potraživati od Agencije.

Članak 8.

Iznajmljivač je dužan za sve potvrđene rezervacije gostu dati uslugu smještaja u stanju kakvo je opisano (slikovno i tekstualno) na Internet stranicama Agencije, sa svom ispravnom opremom i sadržajima. Smještaj mora biti uredan, čist, slobodan od predmeta i sadržaja koji ne pripadaju smještaju. Nečista i neuredna smještajna jedinica, kao i smještajna jedinica koja fizički odstupa od opisa na Internet stranicama Agencije, daje gostu za pravo uložiti žalbu Iznajmljivaču i Agenciji. Ako je gost nastavio koristiti uslugu smještaja, a i dalje ima zamjerke, Iznajmljivač je dužan surađivati s Agencijom i gostom u dobroj namjeri da se otklone uzroci žalbe. Ako se ne uspije postići dogovor, Agencija će poslati svog predstavnika u smještaj kako bi utvrdila opravdanost pritužbe gosta i visinu povrata na koju gost ima pravo prema uobičajenim uzancama u turizmu. U slučaju da se na licu mjesta utvrdi da je došlo do teškog propusta ili propusta koji se ne može ukloniti, gost ima pravo, u dogovoru s Agencijom, jednostrano otkazati rezervaciju. Ukoliko se utvrdi da je pritužba gosta u domeni odgovornosti Iznajmljivača, Iznajmljivač je u cijelosti dužan izvršiti uplatu sredstava Agenciji u iznosu koji će Agencija vratiti gostu zbog opravdane žalbe. Agencija može i od drugih potvrđenih rezervacija kod istog Iznajmljivača zadržati iznos koji će vratiti gostu zbog opravdane žalbe. Isto tako, ako se u neposrednom susjedstvu stvara nesnosna buka, širi prljavština i jako neugodni mirisi, a za što Iznajmljivač nije direktno odgovoran, gost ima pravo, u dogovoru s Agencijom, otkazati rezervaciju. U tom slučaju Iznajmljivač se odriče daljnjih potraživanja prema Agenciji za nerealiziranu rezervaciju, ali nije dužan snositi eventualna daljnja potraživanja od gosta. Ako Agencija nije izvršila uplatu Iznajmljivaču za rezervaciju na kojoj se dogodila pritužba gosta, rok za uplatu iste je 30 dana od završnog datuma otkazane rezervacije.

Članak 9.

Visina storno troškova za kapacitete Iznajmljivača se određuju prilikom definiranja cjenika.

Agencija storniranu rezervaciju može zamijeniti novom. Ako je Iznajmljivač samostalno popunio dio ili cijeli termin stornirane rezervacije Agencije gubi pravo na naknadu storno troškova za popunjene dane. Nadalje, Iznajmljivaču se šteta neće nadoknaditi ako ne prihvaća zamjensku rezervaciju Agencije unutar termina otkazane rezervacije. Ako je nova rezervacija po trajanju jednaka storniranoj rezervaciji, Iznajmljivač ima pravo potraživati naknadu samo za novu rezervaciju. Ako je nova rezervacija kraća od stornirane rezervacije, Iznajmljivač ima pravo od Agencije potraživati naknadu za novu rezervaciju, te poštujući prethodno navedene storno uvjete, naknadu za razliku dana između nove i stornirane rezervacije. Rok plaćanja storno troška Iznajmljivaču je 15 dana od završnog datuma otkazane rezervacije.

 

U Postira, 01. lipnja 2016.

Putnička agencija Kartolina

 

 

 

Izdvojeno

Bungalov Svjetlana
Bungalov Svjetlana
od 93,00 €/dan
Bungalov se nalazi u atraktivnoj uvali...
Apartmani Hrvoje
Apartmani Hrvoje
od 93,00 €/dan
Kuća se nalazi u atraktivnom dijelu mjesta...
Kuća za odmor Bračuta
Kuća za odmor Bračuta
od 231,00 €/dan
Bračuta je jedinstvena kuća smještena u...
Kuća za odmor Atlantic
Kuća za odmor Atlantic
od 97,00 €/dan
Šarmantna kuća za odmor smještena je u mirnom...
American Express Diners Club International Visa MasterCard Maestro Discover Dinacard
MasterCard® SecureCode™ Verified By Visa